Sự chia ly của những đồng đội mới 0

Rất vui khi cuộc hành trình Bắc tiến của tôi lại...