Tôi đến : Hà Nội và TÔI 0

Quê nơi Black ở không phải Hà Nội, và Black cũng...

Không nghĩ gì , nhưng không hiểu họ đang nghĩ gì 0

Sống trong làng công nghệ hiện đại thay đổi từ năm...