Hôm nay, Ngày Mai, và Chừng Nào? 2

Một chia sẻ của Thao Nguyen trên Google + Mỗi ngày trôi qua...

Sự chia ly của những đồng đội mới 0

Rất vui khi cuộc hành trình Bắc tiến của tôi lại...